เกี่ยวกับเรา

ประวัติ บริษัท เอ็น.พี. ดูโลส จำกัด

ก่อตั้งในปี 1991 ดำเนินธุรกิจ CCTV ในภาคผลิต-อุตสาหกรรม โดยเฉพาะการให้บริการ สำรวจออกแบบ นำเข้าสินค้า บริการติดตั้งที่ได้มาตรฐาน ให้บริการหลังการขาย Service Contract ให้บริการปรับปรุง-ซ่อมบำรุงทุกระบบ


ให้บริการโดยทีมงาน ชำนาญงานเฉพาะทาง ด้วยวิศวกรไฟฟ้า วิศวกรคอมพิวเตอร์ ทีมบริการเคลื่อนที่เร็ว 

ดำเนินธุรกิจด้วยระบบธรรมาภิบาล เพื่อความมั่นคงระบบ CCTV ของลูกค้า

 

วิสัยทัศน์ บริษัท เอ็น.พี. ดูโลส จำกัด

CCTV เป็นกลไก การตรวจสอบ,ประเมินผลงานตามนโยบายขององค์กรว่าทุกส่วนงานขององค์กร ดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน
ที่ได้กำหนดไว้ร่วมกันหรือไม่หากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามนโยบาย สามารถค้นหาสาเหตุของปัญหา ค้นหาความจริง เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ได้อย่างรวดเร็วเพื่อการแข่งขันและพัฒนาให้ดีกว่า

 
Hands Drilling

ON SITE SERVICE

Attention to Detail

AFTER SALES SERVICE

System Maintenance

Security Surveillance
 

Contact us for more details on our 

 aftersales service / maintenance

 

GET IN TOUCH

 

0863254433

©2020 by www.npdoulos.com.